/// Phân chia chi phí đầu tư - Chi sẻ lợi nhuận ///

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 • Kinh Doanh

 • Hỗ trợ khách hàng

 • Quảng cáo

 • Xây dựng thương hiệu

 • Phát triển và vận hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật

 • Đầu tư R&D công nghệ

  Hỗ trợ

  Quảng cáo

  Thương hiệu

  Phát triển

  Kỹ thuật

  Đầu tư

  Kinh doanh

  WATERMELON

/// Hợp tác - Phát triển ///

TẠI SAO MÔ HÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý

Không chỉ trong nước mà với xu hướng toàn cầu hoá, môi trường kinh doanh luôn thay đổi mạnh mẽ, đỏi hỏi chu kỳ phát triển sản phẩm, chu kỳ cải tiến sản phẩm phải được rút ngắn, các công ty độc lập sẽ rất khó để tồn tại và phát triển. Từng công ty có một thế mạnh nhất định cùng nhau xây dựng thành “chuỗi cung ứng” , sẽ giúp phát huy tối đa năng lực, tạo nên một sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao.

TẠI SAO MÔ HÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý
TẠI SAO MÔ HÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý
TẠI SAO MÔ HÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý
TẠI SAO MÔ HÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý
Time-to-Makert sẽ là chìa khoá thành công
Phân tán chi phí và rủi ro
/// Tuy nhiên mô hình cũng có điểm hạn chế ///
Không độc chiếm bản quyền và lợi nhuận

Các công ty tham gia sẽ có bản quyền ở phần mình đóng góp, và lợi nhuận sẽ được chia sẻ dựa vào tỷ lệ đóng góp dựa trên đàm phán 2 bên. Vì vậy không công ty nào nắm bản quyển 100% sản phẩm. Và lợi nhuận thu được sẽ được phân phối lại.

Rủi ro rò rỉ thông tin ra ngoài

Cho dù 2 công ty sẽ kỹ cam kết bảo mật thông tin thì rủi ro rò rỉ thông tin vẫn tăng lên khi thông tin được chia sẻ ra ngoài công ty. Nên cần chú ý các thông tin ảnh hưởng đến tương lai của công ty trong dài hàn

Rủi ro chảy máu chất xám

Khi hợp tác 2 bên sẽ công khai đội ngũ của 2 bên, như thể tăng rủi ro kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm bị đối tác sử dụng cho một sản phẩm dịch vụ khác.

/// Những trường hợp thường gặp ///

BẠN CÓ NĂNG LỰC TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG, BẠN CÓ GẶP CÁC VẤN ĐỀ DƯƠI KHÔNG ?

Thuê công ty phát triển phần mềm
 • Với kiến thức IT hạn chế, sẽ không truyển đạt chính xác yêu cầu sản phẩm?
 • Khi hệ thống có vấn đề cần xử lý gấp thì không thể liên hệ ngay được với đối tác, nên ảnh hưởng đến khách hàng?
 • Quá tốn chi phí để phát triển phần mềm, nên nguồn lực đầu tư xây dựng thương hiệu bị giới hạn
Tự xây dựng đội ngũ phát triển
 • Với kiến thức IT hạn chế, sẽ không truyển đạt chính xác yêu cầu sản phẩm?
 • Khi hệ thống có vấn đề cần xử lý gấp thì không thể liên hệ ngay được với đối tác, nên ảnh hưởng đến khách hàng?
 • Quá tốn chi phí để phát triển phần mềm, nên nguồn lực đầu tư xây dựng thương hiệu bị giới hạn
BẠN CÓ NĂNG LỰC TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG, BẠN CÓ GẶP CÁC VẤN ĐỀ DƯƠI KHÔNG ?

/// Kinh nghiệm của chúng tôi ///

Watermelon có kinh nghiêm phong phú

Với 7 năm cung cấp mô hình này ở nhật bản đã khẳng định được năng lực phát triển của watermelon. Chúng tôi ứng dụng lean start up một mô hình nổi tiếng ở Mỹ, được google, facebook sử dụng để phát triển dịch vụ

Chúng tôi có năng lực tài chính để đi xa cùng bạn

Watermelon có kinh nghiêm phong phú

Chúng tôi đang vận hành và phát triển trên 10 sản phẩm, với lượng user trên 5000 người. Kinh nghiệm này sẽ giúp triển khai dịch vụ nhanh chóng.

2021 WATERMELON SOFTWARE SOLUTION VIỆT NAM, INC.